Icebug
Måling, reduksjon og kompensasjon

Hvorfor vente, når det var mulig å fikse allerede nå?

Icebug er verdens første klimapositive produsent av outdoorsko

Svenske Icebug har tatt et stort steg – firmaet er nå verdens første klimapositive produsent av outdoorsko. Initiativet løftes fram av FN og Icebug utfordrer resten av bransjen til å gjøre samme reise.

– Vi er ikke perfekte, men klimakrisen kan ikke vente på det. Vi må handle nå, sier Icebugs vd David Ekelund.

Det svenske skofirmaet Icebug har siden de startet i 2001 etablert seg som markedsledende innen sko med grep for å kunne være ute når det er glatt. Icebug har lenge arbeidet med å redusere sine utslipp, og etter forrige sommer lovet firmaet at de skulle bli klimapositive i 2020. Siden da har dette hatt største prioritet, noe som har ført til at Icebug har økt hastigheten i prosessen veldig – og lykkes bli klimapositive allerede i slutten av februar 2019.

Icebug skal følge initiativet Climate Neutrale Now.

– Når vi bestemte oss visste vi ikke hva vi gav oss inn på. Vi visste ikke om det ville koste 2 kroner eller 200 kroner pr sko, men bare kjente at vi måtte gjøre dette for å ta vårt ansvar, sier Icebugs vd David Ekelund.

Han fortsetter:

– Faktum er at vi allerede hadde kommet langt i vårt arbeid med bærekraft, noe som så klart hjalp. Men til slutt var det enklere å bli klimapositive enn vi hadde trodd.

Det å være klimapositiv innebærer at Icebug skal følge initiativet Climate Neutrale Now. Det er lansert av FN og består av tre enkle steg:

1. Mål firmaets totale utslipp av drivhusgasser, inkludert produksjon, drift og transport.

2. Arbeid aktivt for å redusere utslippene så langt det er mulig.

3. Kompenser årlig for de utslippene som ikke kan unngås, gjennom å investere i prosjekt som reduserer drivhusgasser og er sertifisert av FN.

DAVID EKELUND

''Vi vil nå maksimal effekt og det kan vi kun lykkes med om andre gjør det samme''

Icebug oppmuntrer nå konkurrentene til å gjøre samme reise.

For Icebug har den største utfordringen vært å måle utslippene fra produksjonen, og her har ikke Icebug de eksakte tallene enda. Derimot finnes det en god beregning, og Icebug velger derfor å forholde seg til den, etter som man med sikkerhet vet at man forårsaker utslipp. For å være på den sikre siden overkompenserer Icebug også med 30 prosent mer enn de beregnede utslippene, noe som gjør at firmaet er klimapositivt. Initiativet løftes nå fram av FN.

FN: ''Vi er glade for at Icebug tar en lederposisjon i å løfte klimaspørsmålet''

– Klimaspørsmålet er et raskt voksene problem for hele samfunnet. Vi er glade for at Icebug tar en lederposisjon i å løfte klimaspørsmålet, delvis gjennom egen innsats og delvis gjennom å støtte globale utslippsreduserende tiltak. Gjennom den typen av innsats, det vil si å redusere egne utslipp og hjelpe andre å redusere sine, kan vi øke tempoet i Parisavtalens mål om et klimanøytralt samfunn, sier Niclas Svenningsen, ansvarlig for Global Climate Action hos FN Climate Change.

Pr i dag er Icebug den eneste klimapositive produsenten av outdoorsko – og Icebugs vd David Ekelund oppmuntrer nå konkurrentene til å gjøre samme reise:

– Vi gjør ikke dette for å se bra ut. Vi har fremdeles mye igjen når det gjelder å redusere våre utslipp enda mer og annet bærekraftarbeid. Det å kompensere er ikke noe frikort for å kunne fortsette som man alltid har gjort. Vi vil nå maksimal effekt og det klarer vi bare om andre gjør det samme som oss.

Han fortsetter:

– Om vi kan bli klimapositive, innebærer det at de fleste varemerkene rundt oss kan bli det – om de bare vil. Klimadebatten har handlet mye om individenes og politikernes ansvar, nå er det på tide at firmaene tar et steg fram.

Hva har Icebug gjort?

Icebug har allerede i flere år hatt bærekraft høyt på agendaen. Det har gjort at steget til å både kunne estimere vårt avtrykk og beregne kostnadene ble litt kortere i forhold til de fleste andre firmaer.

På slutten av sommeren 2018 kjente vi på Icebug at det var på tide å gjøre noe. Vi innså at vårt arbeid med å steg for steg redusere våre produkters negative påvirkning på miljøet absolutt måtte fortsette så fort som mulig – men det var ikke nok. For å gjøre reisen enda raskere bestemte vi oss derfor for å klimakompensere. Vi skulle ikke bare bli klimanøytrale, men klimapositive. Målet ble satt til 2020. Men det gikk an å gjøre det enda raskere ...

ICEBUGS LØFTE

Fra beslutning til å gjennomføre - på seks måneder

Sammen gjør vi en forskjell

Om det bare er Icebug som tar dette steget, kommer vi ikke til å hjelpe planeten til å få det bedre. Men om vi får flere firmaer og flere privatpersoner til å følge etter – da skjer det noe.

Icebug har bestemt seg for å være så gjennomsiktige som mulig når det gjelder vår prosess. Vi vil dele med oss av både suksesser og det som mislykkes for å på den måten kunne hjelpe andre som følger etter. Derfor ønsker vi alle som vil ha tips om hvordan vi har gjort det velkommen. Ta kontakt direkte med oss på Icebug!

Icebug
VÅRE PROSJEKT

Vil du vite hvilket prosjekt vi har kjøpt klimakompensasjon i?

Icebug
BLI KLIMAPOSITIV VIA FN

Her kan firmaer og privatpersoner enkelt gjøre det samme som Icebug

Å være en del av forandringen

Icebug
Tove Alexandersson

''Jeg er avhengig av både skogen og vinteren for å kunne gjøre det jeg elsker. For meg er det veldig inspirerende å få være del av et firma som tar ansvar''

Icebug

Første målet er nådd. Nå ligger den virkelige jobben i å steg for steg redusere vår negative påvirkning

Icebug
ICEBUGS BÆREKRAFTARBEID

20 bra ting vi gjør

Nyhetsbrev

For mer inspirasjon, følg vårt nyhetsbrev.

Fabriksstråket 35, 433 76 Jonsered, Sverige|+46 (0) 31-81 70 90|webshop@icebug.se