Icebug

Icebug er en sertifisert B Corporation

Siden oktober 2022 deltar Icebug i en global bevegelse bestående av selskaper som etterlever høye krav innen sosial og miljømessig bærekraft.

Bokstaven B i B Corp står for Benefit for all, og bevegelsen vil forandre vårt økonomiske system slik at det gagner hele samfunnet – og planeten.

Denne tanken samsvarer svært godt med hva vi i Icebug forsøker å gjøre.

VI bruker selskapet fort for å forbedre menneskers liv. Vi forsøker å forandre skoindustrien i en mer bærekraftig retning. Vi jobber aktivt for at forbedre vilkårene for arbeiderne som lager skoene våre. Vi skal redusere egne klimautslipp og samarbeide med andre for å øke innsatsen. Vi tar stilling mot miljøskader og avskoging, og donerer 1 % av salget vårt til prosjekter og organisasjoner som utgjør en forskjell.

Vi ble sertifisert i oktober 2022 og vi ser fram til å gjøre en enda større forskjell – som en del av en global bevegelse.
Å bli sertifisert som en B Corp innebærer at hele virksomheten går gjennom en omfattende gransking. Dette vil bli gjort hvert tredje år og stiller store krav til forbedring og utvikling.

Vi deler B Labs forhåpning om at flere selskaper skal se verdien av å sammen bidra til en bedre verden.

Nyhetsbrev

For mer inspirasjon, følg vårt nyhetsbrev.

Fabriksstråket 35, 433 76 Jonsered, Sverige|+46 (0) 31-81 70 90|webshop@icebug.se