Kjøp en sko. Så kjøper vi en skog.

Anti Black Friday

i dag konkurrerer hele verden om hvem som kan konsumere mest. Det vil ikke vi være en del av - vi tror på forbruk av det vi virkelig trenger. Men, mennesker trenger fortsatt ordentlig gode sko, og derfor ønsker vi å utvikle noe skikkelig bra.

Under Black Friday går alt vi selger for, rett til Naturarvet. De jobber for å bevare Sveriges siste «gammelskog». På den måten blir det litt mer Green Friday og litt mindre Black Friday. Det tjener vi alle på.

Nå gjør vi det igjen – sammen med dere!

Denne Black Friday donerer vi all inntekt til vern av gammel skog i Gräsö i Uppland. Et område vi investerte i allerede i 2020. Nå skal vi øke det vernede området med å inkludere Fågelskärsudden, en gammel skog som sluker CO2 og er en skikkelig \"hotspot\" for biologisk mangfold. Der finner man blant annet over 50 rødlistede fuglearter, og havørnen har kommet tilbake til området. Dette vil vi hjelpe til med å verne - synes ikke du det? ❤️

🌲INGEN TID Å MISTE.

I dag er det få prosent av svensk skog som kategoriseres som ubeskyttet gammel skog. Det felles mer gammel skog enn det som vernes. Stiftelsen Naturarvet jobber for å beskytte de siste skogene før det er for sent.

TOM NILSSON, co CEO PÅ ICEBUG:

''Skogen er Icebugs hjemmebane og det er der vi gjør det vi elsker. Selvfølgelig skal vi gjøre det vi kan for å verne den''

Nyhetsbrev

For mer inspirasjon, følg vårt nyhetsbrev.

Fabriksstråket 35, 433 76 Jonsered, Sverige|+46 (0) 31-81 70 90|webshop@icebug.se