Icebug

Men for menneskeheten er det kode rød.

For å si det på en mer vitenskapelig måte: Om vi skal holde oss innenfor det moderate risikoscenariet med en global temperaturøkning på 1,5 grader, må vi følge karbonloven. Vi må halvere klimagassutslippene verden over innen 2030, for så å halvere på nytt innen 2040, slik at vi blir «netto null» (som betyr at vi har redusert utslippene med 90–95 % samtidig som vi trekker ut en betydelig mengde CO2 fra atmosfæren). Det er det som gjelder nå.

Men dette tiåret er vår siste sjanse. Jorden kommer til å overleve, men for menneskeheten er det kode rød. Det er vår egen skyld at vi har havnet i denne krisen (halvparten av verdens samlede CO2-utslipp har skjedd etter 1990 – siden fotball-VM i Italia!), men vi kan også redde oss ut igjen.

It's not too late.

Milepæler i Icebugs klimaarbeid:

📉 2015-2020: Utslippsreduksjoner på omtrent 10 % ved bytte av materialer og arbeidsprosedyrer.

🏭 2019: Ble «klimapositive» ved å klimakompensere alle tidligere utslipp samt uunngåelige utslipp i nåtiden og fremtiden med 200 %.

🙋 2020: Vi forpliktet oss til 1,5-gradersstrategien for utslippsreduksjon, hvor første mål er halvering innen 2030.

👀 2021: Offentliggjøring av CO2-avtrykk og full beskrivelse av hvordan alle produktene våre fremstilles. Med denne typen radikal transparens gir vi kundene muligheten til å ta en kvalifisert avgjørelse, i tillegg til at vi deler data med bransjen.

☀️ 2022 (planlagt): Installasjon av solcellepanel på taket på fabrikker i Vietnam. Det anslås at dette vil redusere utslipp med ytterligere 15–20 % på stilnivå.

Nyhetsbrev

For mer inspirasjon, følg vårt nyhetsbrev.

Fabriksstråket 35, 433 76 Jonsered, Sverige|+46 (0) 31-81 70 90|webshop@icebug.se