Icebug
Vårt løfte

Butikker og sko som tåler å bli gått etter i sømmene

Egentlig er det ganske enkelt. Vi i Icebug sier ja til reduserte utslipp, kunnskapsutveksling og økt transparens. Nei til flyfrakt, grønnvasking og nei til å kun lage små, adskilte «grønne kolleksjoner». Ja til det som er bra for planeten og nei til det som kun handler om gevinst.

Vi tar Parisavtalen på alvor, og våre karbondioksidutslipp vil være minst halvert innen 2030, hvilket i vårt tilfelle betyr at et par sko må ha et klimaavtrykk lavere enn 6,4 kilo CO2. Vi har allerede kommet et godt stykke på vei, men må fortsette å redusere klimaavtrykket for hvert par sko med gjennomsnittlig 0,7 kilo CO2 per år. Det er noe vi jobber hardt for hver dag – og noe vi har en tydelig plan for.

Utøver det engasjerer vi oss også i flere andre spørsmål som vi tror er viktige for å skape en mer holdbar bransje. På denne siden lister vi opp de viktigste punktene – og gir et løfte om hva du kan forvente deg fra Icebug i 2022.

Siden oktober 2022 deltar Icebug i en global bevegelse bestående av selskaper som etterlever høye krav innen sosial og miljømessig bærekraft. Les mer om B Corps her.

Icebug
Vårt løfte

NEI til å fly hjem sko

Å bytte fra båttransport til fly for å kunne rekke å selge så mye som mulig til riktig tid er vanlig i vår bransje, særlig nå når alle forsinkelser grunnet Covid-19 er en del av hverdagen.

Icebug har ikke flydd hjem sko fra våre fabrikker på fem år. Det har vi holdt fast på, selv om Covid-nedstenginger blant annet førte til massive forsinkelser på omtrent en tredjedel av vinterproduksjonen vår. Det betyr også at du kan måtte vente på visse modeller eller fager i vår. De er nemlig ute og kjører båt. For planetens skyld.

I løpet av våren 2022 er også et nettbutikklager på plass i USA, dette for å unngå flytransport mellom Europa og USA for våre online-kunder.

Utgjør det noen forskjell? 🤷🏼‍♀️
Å benytte seg av båttransport fra Vietnam til Europa eller Nord-Amerika innebærer cirka 0,5 kilo CO2-utslipp per skopar. Det er faktisk mindre enn det ville blitt om vi fraktet skoene med lastebil fra Sør-Europa eller Mexico til lagrene våre. Hvis vi hadde byttet til flytransport, ville utslippet per par blitt minst 20 ganger høyere. Å bytte fra sjøtransport til fly ville dermed innebære at det totale CO2-utslippet per par ville blitt doblet. Det er ikke og, og derfor gjør vi det ikke.

Icebug
Vårt løfte

JA til en lønn man kan leve av

JA til lønninger man kan leve av

Fabrikkarbeideres lønninger og levevilkår i skobransjen er en viktig sak. Her er et overblikk over hvordan det ser ut for Icebug:

Icebug har i lang tid hatt et nært samarbeid med noen få fabrikker. For øyeblikket samarbeider vi med tre fabrikker i Vietnam for de aller fleste skomodellene våre, samt én i Kina for verneskoen Vidar.

For å sikre gode forhold på arbeidsplassene fører vi en løpende dialog med ansvarlige på plass. Vi deltar i, og oppmuntrer til, kontroller som utføres av uavhengige organisasjoner.

Siden 2020 har Icebug vært medlem av Fair Wear Foundation, der varemerkene gjør felles revisjoner i fabrikkene sine.
To av våre tre fabrikker i Vietnam er allerede Fair Wear-reviderte av andre merker. De deler også rapportene med oss. Innen august 2022 kommer samtlige fire fabrikker til å ha gjennomgått en Fair Wear-revisjon.
Leverandørene våre gjør også egne vurderinger (Higg FSLM Facility Social Labor) som Icebug får ta del i. eksterne sosiale revisjoner initiert av andre varemerker gjennomføres også. Lønninger, arbeidsrettigheter og fagforeningsfrihet er en del av den standardvurderingen som gjøres av en tredjepart.
Ut ifra disse fakta har vi betalt rimelige lønninger på alle våre fabrikker, og sørget for at en heltidslønning er noe man kan leve av i det spesifikke landet.

Covid 19 har gjort det vanskelig eller umulig å besøke fabrikkene, så i 2022 kommer vi, og våre partnere, til å gjennomføre etterlengtede inspeksjoner av produksjonsvilkårene våre. Hvis vi oppdager mangler, vil vi sørge for at det tas hånd om. Icebug er ofte en av flere kunder på fabrikkene, og det er viktig for oss å alltid ta et økonomisk ansvar for – i det minste – vår del.

Icebugs støtte til fabrikkene under Covid-19
Under Covid-nedstengingen i Vietnam 2021 ga Icebug støtte til fabrikkarbeidere som ble isolert i hjemmene sine grunnet lockdown. Vi betalte 86 500 USD til Great Process, hvilket tilsvarte 25 prosent av den totale kostnaden og Icebugs andel av den planlagte produksjonen under nedstengingens to første uker. Dette for å dekke lønningene til ansatte som ikke fikk jobbe i denne perioden. Vil du vite mer, kan du lese HER

Icebug
Vårt løfte

NEI til å avvikle mer naturskog

’’När skogen larmar måste vi lyssna’’

Icebug har i en lengre periode samarbeidet med Naturvarvet, som jobber for å beskytte Sveriges siste urskog. Vi har blant annet gitt alt salget fra nettbutikken og egen butikk på de to siste Black Friday-salgene til Naturvarvet, og dermed vernet flere hektar med urskog. Men mer må gjøres, før det er for sent.

Naturvernforeningen i Sverige har nylig publisert en rapport som viser nødvendigheten av å endre det svenske skogbruket. Ifølge rapporten befinner vi oss midt i en naturkrise, der det intensive skogbruket, med flatehogst som fremste metode, truer mange av skogens dyr, vekster og sopp. Skogen har så absolutt en viktig rolle i klimaomstillingen, men naturens grenser må være det som styrer hvordan skogen brukes. En endring må til og ifølge naturvernforeningens rapport finnes faktisk løsninger.

Vil du lese hele rapporten, finner du den HER

Vi i Icebug er ingen eksperter på hvordan skog skal forvaltes, det skal vi være ærlige på. Men, nødvendigheten av å beskytte de siste urskogene går det ikke an å lukke øynene for. Over halvparten av alle truede arter i Sverige er direkte tilknyttet urskog som ikke nevneverdig påvirkes av skogbruk.
Men, bare noen få prosent av Sveriges urskoger er vernet.

Icebug sier derfor: La urskogen få stå og bruk øvrig skog på en ansvarlig måte. Vi kommer til å fortsette å engasjere oss i urskog-vernet og fortsette å gi penger for å hjelpe til med å beskytte mer skog.

Vil du også bidra til å bevare skogen? Les mer her: https://naturarvet.se/

Hvordan Icebugs materialer påvirker skogene:
Noen få råvarer – kveg, palmeolje, soya, kakao og naturgummi – står for en stor del av den globale avskogingen. Icebug har startet et pilotprosjekt sammen med danske SPOOR for å forsikre oss om at læret (husdyrhold) i skoene våre er sporbart og at det ikke bidrar til avskoging. For å få holdbar naturgummi har Icebug blitt sertifisert av Forest Stewardship Council og vi innfører akkurat nå FCS-sertifisert gummi i sålene våre.

Icebug
Vårt løfte

JA til karbondioksidskatt

Icebug sier ja til en økt pris på karbondioksid. Hva vi mener med det, er en pris per tonn som trigger bransjen til å bevege seg bort fra fossilt brensel. Den karbondioksidprisen som ledende klimaforskere foreslår er 100 euro per tonn. Icebug følger det vi tror er det beste å gjøre for verden i sin helhet, og derfor har vi nå regnet med denne skatten i våre interne beregninger. Vi implementerer klimaspørsmål i vår forretningsmodell. Den praktiske siden av dette har blitt at materialer og prosesser med et høyere CO2-avtrykk får mindre og mindre plass i produktporteføljen vår.

Icebug
Vårt løfte

JA til å gi tilbake til planeten

Icebug er medlem i 1 % For the Planet. Det innebærer at vi har sagt ja til å gi minst 1 % av vårt totale salg, uansett om vi går i pluss eller ikke, tilbake til prosjekter som tar vare på planeten. Vårt første år som medlemmer tok slutt i februar 2021 og innebar at vi totalt donerte 200 000 USD. De største summene gikk til Protect our Winters (50 000 dollar).

Vi har nå avsluttet vårt andre år og har donert rundt 250 000 dollar, hvor de største gavene har vært til Natural Heritage (56 000 dollar), Hei Främling!($ 37 000) og Tuki Nepal ($ 20 000).

Icebug
Vårt løfte

JA til en transparent produksjonskjede

Icebug
Vårt løfte

JA til å betale skatt

Målet vårt er ikke å maksimere profitten vår. Vi finnes for å påvirke mennesker og planeten i positiv retning. Derfor er det en selvfølge for oss å betale skatt som kommer lokalsamfunnet til gode. Nei til skatteparadis!

Icebug
Vårt løfte

JA til å bare lage produkter som trengs

Vi kunne laget mange flere nisje-produkter med trendy fargevalg – men vi vil selge sko som holder over tid, som fyller en funksjon og som ikke blir liggende i garderoben. Derfor velger vi bort tilfeldige trender til fordel for kvalitet som holder.

Icebug
Vårt løfte

Målet: 6,4 kg CO2 per par

Icebug jobber for å redusere så mye utslipp som mulig, og deretter klimakompensere for det vi ikke lykkes med å redusere vekk. For at vi skal ha en sjanse for å stoppe på 1,5 graders oppvarming, må vi halvere de totale utslippene innen 2030. Avtrykket vårt per par da vi startet målingene i 2015, lå på 12,9 kilo. I dag har vi redusert dette til 11,0 kilo CO2. vi ser på det som vår plikt å gjøre alt vi kan for å nå 6,4 kilo i gjennomsnitt per par, senest mot slutten av dette tiåret. Vi kommer dog til å forårsake noen utslipp innen den tid. Og derfor kompenserer vi avtrykket vårt med 200 %. Dette gjøres ved å investere i prosjekter og partnere med høy troverdighet, som for eksempel Gold Standard, CDM og 1 % for the planet. Vårt totale avtrykk for 21/22 var 3992 tonn CO2, og vår totale kompensasjon var på 8260 tonn CO2.

Icebug

Vårt løfte fremover

''Det handler ikke om å være perfekte, men om å gjøre det rette, når vi vet hva det rette er.''

Nå har vi gått inn i en ny vår. Utfordringene etter pandemien kommer fortsatt til å være vanskelige, men vi kommer ikke til å vike fra våre løfter og det vi tror på. Vi lover å:

Agera med förstånd och sträva efter maximal effekt. Vi ska ta vårt ansvar och göra det rätta när vi vet vad det rätta är. När det blir en konflikt kring något, ska vi prioritera vad som är bäst för världen framför vad som är bäst för Icebug. Det är den förvandling vi vill se inom alla branscher. Du kan förvänta dig att vi ska:

✓ Fortsette å betale skatt der vi har forretningsvirksomhet
✓ Fortsette å gi 1 % av vårt totale salg til ideelle miljøorganisasjoner
✓ Lage produkter som folk virkelig trenger, samtidig som vi reduserer ressursene som kreves.
✓ Fortsette å redusere utslippene våre med minst 50 % reduksjon innen 2030.
✓ Å bruke vår plattform og vår stemme for å fortelle hva vi har lært, men også for å si ifra når vi ser grønnvasking eller lignende.

Og forvent deg at vi skal være transparente. Du er mer enn velkommen til å holde oss ansvarlige for det løftet.

Nyhetsbrev

For mer inspirasjon, følg vårt nyhetsbrev.

Fabriksstråket 35, 433 76 Jonsered, Sverige|+46 (0) 31-81 70 90|webshop@icebug.se