Å være bærekraftig er ikke et valg – det er et must

20. mars 2019: Icebug er det første klimapositive outdoormerket i verden

Målet var å bli et klimapositivt firma til vinteren 2020. Men hvorfor vente når det var mulig å ordne allerede nå?

I januar 2019, da Icebug deltok på det som er outdoorbransjens største scener – Outdoor Retailer i Denver og ISPO i München – var vi bekymret for at et annet outdoormerke allerede hadde kommet oss i forkjøpet og blitt klimapositivt. Men i stedet fikk vi høre: ”2020 … det var snart”.

“Ja, det vet vi”.

Uansett hvor kort det låt med 2020 så gikk det til og med an å gjøre enda raskere.

I midten av februar 2019 hadde vi hos Icebug kommet fram til en bra forståelse av hvor stort vårt totale avtrykk for 2019 ville bli: Litt mindre enn 4 000 tonn CO2-ekvivalenter, der produktene står for cirka 90 %. Denne emisjonsfaktoren er ikke helt eksakt. Det bygger på LCA (en livssyklusanalyse av den totale miljøpåvirkningen et produkt har) av en spesifikk modell. Men vi vet med sikkerhet at vi skaper utslipp og at vi ikke kan vente med å forsøke å balansere vår negative påvirkning på klimaet gjennom å gjemme oss bak at vi venter på eksakte tall.

Dette er den beste forståelsen vi har akkurat nå og vi balanserer usikkerheten på tallene gjennom å legge til 30% overskudd av CO2-ekvivalenter, totalt 4 755 tonn. Omtrent 4US $ / tonn i det prosjektet vi har valgt kostet ca 20 000 dollar.

Dermed ble det selvsagt for oss at vi kunne oppfylle vårt løfte allerede nå og vi kjøpte klimakompensasjonen den 21. februar (Skriv inn \\"ICEBUG\\" i det øverste venstre søkefeltet på https://offset.climateneutralnow.org/vchistory så kan du se hva vi har gjort).

Kort etter dette fikk vi en e-post fra FNs klimanøytral nå, som sa at vi var det første firmaet i vår bransje som ble klimanøytralt – hvilket er både oppmuntrende og deprimerende.

At det gikk an er det ingen tvil om. Seks måneder etter at Icebug tok beslutningen er firmaet klimapositivt.

5. januar 2019: Icebug bestemmer seg for å bli det første klimapositive varemerket innen outdoorsko.

Siden 2001 har Icebug gjort det enklere for mennesker å ta seg ut i naturen. Vårt neste steg er å gjøre firmaet klimapositivt til året 2020.

– Vi er klare til å investere hele vår fortjeneste i prosessen rundt bærekraft. Det er tross alt en lav pris å betale i kampen for å holde planetens temperatur på et sikkert nivå, sier David Ekelund, Icebugs vd.

Når vi snakker om holdbarhet må utgangspunktet være å redusere vårt forbruk til et nivå som planeten klarer å gjenskape. Fra et varemerkeperspektiv innebærer dette å produsere ting som menneskene virkelig trenger. For Icebug betyr det sko som takler kulde, fuktighet og is. Neste steg er å produsere ting som mennesker kan og vil bruke lenge, og å gjøre dette så bra som mulig.

– Å gjøre firmaet bærekraftig har lenge vært målet vårt og vi har allerede gjort en hel del bra ting for å redusere vår negative klimapåvirkning. Men å bli klimapositive til 2020 er noe helt annet, forteller David Ekelund.

Det er virkelig et steg ut på ukjent grunn, og det store spørsmålet er om et såpass lite firma kan gjennomføre dette i en så krevende og kompleks bransje?

Svaret fra Icebug er ja. Det svenske firmaet blir, så vidt vi kjenner til, det første klimapositive varemerket for outdoorsko noensinne. Til 2020 forplikter vi oss til følgende:

Icebug kommer til å legge betydelige ressurser i å måle vårt økologiske fotavtrykk, i starten med fokus på utslipp av drivhusgasser. Det som blir til overs av karbondioksid-avtrykket når ressursbruken er minimalisert, kommer vi til å klimakompensere for og overkompensere med 10 %. Alle aktiviteter blir tatt med i regnestykket: produkter, logistikk, drift og reiser. På den måten kommer klimakostnaden til å regnes inn i vår forretningsmodell. Vi vet pr. i dag ikke hvor stor denne kostnaden kommer til å bli, men er forberedt på å investere hele vår fortjeneste i arbeidet med bærekraft.

– Vi er ikke perfekte, og akkurat nå vet vi ikke nøyaktig hvor stort vårt fotavtrykk er eller hva vi skal gjøre for å bli klimapositive. Allikevel har vi bevisst valgt å ikke vente med å fortelle om jobben til det er klart. Vi vil ikke gjøre dette alene – derfor vil vi ha en gjennomsiktig prosess. Vi vil at andre skal kunne holde oss ansvarlige og samtidig gi andre firmaer sjansen til å hoppe på toget så fort de kan, sier David Ekelund.

David Ekelund

''Om vi kan lykkes med å bli klimapositive, kan de fleste andre varemerker det også – om de bare vil''

Måten vi gjør forretninger på kan forandres fra grunnen av.

For å kunne bli klimapositive til 2020 må Icebug klimakompensere for utslippene. Det innebærer at vi først skaper oss et tydelig bilde av hvor stort karbondioksid-avtrykket er, for så å kompensere og legge på 10 % ekstra i prosjekt som reduserer utslippene av karbondioksid.

Samtidig er klimakompensasjon ikke noe frikort som gjør at vi kan fortsette med virksomheten som normalt. I prosessen inngår at vi med hjelp av data kan slå fast en grunnlinje for de faktiske utslippene, sånn at vi deretter kan sette opp ambisiøse mål for å redusere dem. Klimakompensasjon handler heller ikke om å begrense Icebugs arbeid med bærekraft til å kun handle om klimaet. Arbeidet kommer også i fortsettelsen å ha utspring i Det Naturlige Stegets fire prinsipper for holdbarhet (www.naturalstep.org).

Vi er fullt klar over at klimaet ikke er den eneste grensen på planeten som menneskenes aktiviteter risikerer å passere. Allikevel handler vårt løfte på nåværende tidspunkt for det meste om klimaet, ettersom det finnes en mekanisme for å regne verdien på utslipp av karbondioksid om til penger. Det betyr igjen at klimaet kan beregnes inn i forretningsmodellens kjerne. Det betyr også at måten vi gjør forretninger på kommer til å forandres fra bunnen av.

Klimakompensasjon er heller ikke noen form for avlatsbrev. Gjennom å kompensere for de utslippene vi skaper og legge til litt ekstra, hjelper vi til med å forbedre den skeive balansen av drivhusgasser i atmosfæren.

– Om vi kan lykkes med å bli klimapositive kan de fleste andre varemerker det også – om de bare vil, sier Ekelund.

Etter som Icebug er et varemerke for friluftsliv anser vi at vi har litt ekstra ansvar for å ta vare på naturen. Vi tror også at kundene forventer seg at outdoormerkene tar det ansvaret.

– Jo mer fremgangsrike vi er, desto fler incitament skaper vi og desto høyere blir presset på våre kollegaer. Om den første fasen handler om at flere velger et varemerke fordi det arbeider bra med bærekraft, kommer det i neste fase ikke å være interessant i det hele tatt å velge varemerker som ikke er tilstrekkelig bærekraftige. Det er da denne forandringen virkelig kan få gjennomslag.

– Alene er vi små, men om vi kan vise bransjegigantene at dette faktisk er bra for forretningene på lang sikt, da har vi virkelig lykkes med å påvirke, sier Ekelund.

Icebug
VÅRT LØFTE

20 saker som gjør en forskjell

LES MER
Nyhetsbrev

For mer inspirasjon, følg vårt nyhetsbrev.

Icebug lager sko som redder verden fra hålke, hever baren for bærekraft i skobransjen og gjør det enklere å komme seg utendørs.

Fabriksstråket 35, 433 76 Jonsered, Sverige|+46 (0) 31-81 70 90|webshop@icebug.se