Retningslinjer

Vi kan ikke fikse alt på en gang. Det er som et maratonløp som består av den ene sprintdistansen etter den andre

På Icebug tolker vi begrepet holdbarhet utfra Det Naturlige Stegets fire holdbarhetsprinsipper. Ifølge disse er et samfunn bærekraftig når naturen ikke utsettes for systematisk økende:

Icebug

1. Konsentrasjoner av emner som utvinnes fra fjellgrunnen

Icebug

2. Konsentrasjoner av emner som produseres i samfunnet

Icebug

3. Fysisk utarming

Icebug

4. I dette samfunnet finnes det ingen strukturelle hindringer for menneskenes helse, innflytelse, kompetanse, likebehandling og følelse av meningsfullhet

Det er nok enkle grunnregler, men selvsagt er det vanskeligere å følge dem i hverdagen. Den gode nyheten er at jo mer man lærer seg, jo morsommere blir det.

Det er Icebug et godt eksempel på. Vi ble ikke grunnlagt som et bærekraftprosjekt men med oppdraget å hjelpe mennesker med å leve lykkeligere, friskere liv gjennom å inspirere dem og gjøre det enklere å være mer aktive utendørs (mer spesifikt: gjennom å løse problemet med å skli på glatte underlag). Selv om vi bare ser på selve produktenes miljøaspekt er høypresterende sko en veldig kompleks historie. En eneste sko kan bestå av mer enn 50 ulike komponenter og ha globale leverandørkjeder i mer enn fem ledd.

Det gjør bærekraften for høypresterende sko komplisert. Det er som et maratonløp som består av den ene sprintdistansen etter den andre.

Men det er ingen unnskyldning for å ikke bryte ned arbeidet i mindre bestanddeler, så det blir så enkelt som mulig å forstå. Utgangspunktet er veldig enkelt: Du kan ikke berge planeten med å kjøpe sko fra Icebug, eller gjennom å kjøpe noen andre produkter i det hele tatt etter som at alt forbruk forbruker ressurser. Men om du virkelig trenger et par sko så gjør vi det vi kan for å begrense skadene på miljøet (ingen forbruksvarer er helt miljøvennlige).

Nyhetsbrev

For mer inspirasjon, følg vårt nyhetsbrev.

Icebug lager sko som redder verden fra hålke, hever baren for bærekraft i skobransjen og gjør det enklere å komme seg utendørs.

Fabriksstråket 35, 433 76 Jonsered, Sverige|+46 (0) 31-81 70 90|webshop@icebug.se