Klimakompensasjon

Det er ikke før klimakompensasjonen omfatter hele virksomheten at vi kan hevde at vi gjør vår del

Prinsippet er ganske enkelt. Det finnes et balansert nivå av drivhusgasser i atmosfæren der risikoen for temperaturendringer er godtakbar. Som det ligger an nå, har vi allerede overskredet den balansen og utslippene fra menneskelige aktiviteter fortsetter å være høyere enn det planeten kan håndtere. Men om vi klimakompenserer for våre utslipp av drivhusgasser gjennom ting som reduserer mengden drivhusgasser i atmosfæren med tilsvarende mengde, kommer vårt eget balanseregnskap til å stemme. Om vi dessuten kompenserer for mer enn det vi slipper ut, hjelper vi andre å komme nærmere sin balanse. Klimakompensasjon er ikke noe frikort som gjør at vi kan fortsette med virksomheten som tidligere – de faktiske utslippene må reduseres. Den er heller ikke noe avlatsbrev, men har en målbar effekt.

Slik klimakompenserer vi

Det pågående arbeidet med å redusere firmaets negative fotavtrykk påvirker alt vi gjør, fra de materialene vi bruker i skoene til kaffen vi drikker på kontoret. Allikevel slipper vi fremdeles ut karbondioksid (som generelt regnes for å være den pågående klimakrisens største kjeltring) og kommer til å fortsette med det i uoversiktlig fremtid.

Når vi bestemte oss for å klimakompensere for vårt karbondioksid ville vi passe på at det ble gjort på en så effektiv måte som mulig. Vi oppdaget da at informasjonen om karbondioksidkompensasjon er en hel jungel. Vi lyktes med å finne to viktige standarder som vi kunne benytte for å garantere for at ulike tiltak oppfyller våre krav til ansvarlig klimakompensasjon: FNs CDM (Clean Development Mechanisms) og Gold Standard, som er tatt fram av WWF og andre ikke-offentlige organisasjoner. Et CDM-klassifisert og Gold Standard-sertifisert klimakompensasjonsprosjekt gjennomgår grundige kontroller og revisjon, samtidig som det gir både den utlovede klimakompensasjonen og ekstragevinster for samfunnet i det store og hele (i form av alt fra utdannelse til bedre luftkvalitet).

Vi har valgt å klimakompensere for våre utslipp av karbondioksid gjennom FN-initiativet Climate Neutral NOW. Der velger vi ut CDM-prosjekt som samtidig er Gold Standard-sertifiserte.

Slik beregner vi våre utslipp

Vi så raskt at våre karbondioksidutslipp kan deles i fem hovedkategorier: produksjonen av våre produkter, transport fra fabrikken, transport til kundene, kontorarbeid/pendling og forretningsreiser. Vi startet med det enkleste, som er alt som ikke har med produktene å gjøre. Våre metoder for å samle inn data ligger forøvrig på et bra nivå og blir stadig mer sofistikert. Hittil har vi brukt beregningsverktøyet på myclimate.org for å måle de utslippene som kontoret, pendlingen til våre ansatte (de som jobber i kontor) og forretningsreisene forårsaker. På motsvarende måte har vi brukt ecotransit.org til å beregne utslippene fra transport, både fra fabrikken og til kundene.

Å slå fast produktenes fotavtrykk er uendelig mye vanskeligere. Et eneste skopar kan bestå av inntil 50 ulike komponenter og produksjonsprosessen har minst like mange steg, med verdikjeder som består av minst fem ledd. Att det er vanskelig er ingen unnskyldning for å la være, og etter som våre metoder blir bedre kommer vi til å dele dem med andre, med full gjennomsiktighet. Det kommer dog til å ta tid.

Klimakompensasjonens utvikling

I 2018/2019, som også ble avsluttet sist februar, har vi økt kompensasjonen til å også gjelde transportene fra fabrikken (av alle produkter vi lager) og til kundene (av alle produkter fra lageret i Sverige). Av de beregnede utslippene skal vi kompensere for 110 prosent, noe som tilsvarer 300 tonn karbondioksid.

For regnskapsåret 2019/2020 kommer omfanget til å være det samme som for 2018/2019, ettersom vi realistisk sett ikke kommer til å rekke å få fram pålitelige data for produksjonen.

Vi lover at vi fra og med 2020 har jobbet klimakompensasjonen inn i forretningsmodellen for vår kjernevirksomhet, å kompensere for alle bedriftens utslipp og legge til 10 prosent.

All klimakompensasjon er bedre enn ingenting. Men for er varemerke som vårt er det ikke før den omfatter hele bedriften at vi kan hevde at vi gjør vår del. En kvalifisert gjetning for januar 2019 er at trolig så mye som 90 prosent av vårt karbondioksidavtrykk kommer fra produktene.

Nyhetsbrev

For mer inspirasjon, følg vårt nyhetsbrev.

Icebug lager sko som redder verden fra hålke, hever baren for bærekraft i skobransjen og gjør det enklere å komme seg utendørs.

Fabriksstråket 35, 433 76 Jonsered, Sverige|+46 (0) 31-81 70 90|webshop@icebug.se