Solution dye

Fargingssteknikken reduserer kjemikalieforbruket med mer enn 90 prosent

Ved konvensjonell farging veves eller strikkes et hvitt stoff som deretter farges til ønsket farge i et stort og varmt bad. Det går med mye vann og energi, samtidig som det kreves mye kjemikalier – og hvis ikke vannet renses grundig gir det alvorlige lokale miljøforurensinger.

Allikevel har det en stund funnets en fargingsteknikk der pigmentet tilføres allerede på fibernivå.

Vi kaller den for ”Solution Dye”, men den er også kjent som ”spin dye” eller ”top dye”. Navnet er ikke så viktig – det viktige er at teknikken reduserer vannforbruket med nesten 50 prosent, kjemikalieforbruket med mer enn 90 prosent og utslippene av karbondioksid med mer enn 60 prosent. Andre fordeler er en økt fargefasthet fordi materialet har samme farge helt igjennom, og at stoffet kan gjøres mer holdbart fordi man ikke trenger å lage en overflate der et senere tilsatt fargepigment skal feste seg.

En ulempe er at det laveste produksjonsvolumet blir mye høyere, noe som krever at vi bruker flere enhetlige farger og materialer i produksjonen.

Nyhetsbrev

For mer inspirasjon, følg vårt nyhetsbrev.

Icebug lager sko som redder verden fra hålke, hever baren for bærekraft i skobransjen og gjør det enklere å komme seg utendørs.

Fabriksstråket 35, 433 76 Jonsered, Sverige|+46 (0) 31-81 70 90|webshop@icebug.se