Icebug
It's not too late.

Det vi kan gjøre sammen.

Det som står på spill her, er noen av de tingene vi setter størst pris på i livet. I vårt tilfelle handler det om skogen. Det handler om å kunne gå på ski og skøyter om vinteren. Det handler om årstidene slik vi kjenner dem, for våre barn og barnebarn. Vi i Icebug var ikke opprinnelig miljøaktivister, men da vi skjønte hva som stod på spill, bestemte vi oss for å ta affære.

Hvilke ting er det du setter pris på og ønsker å beskytte?

Først og fremst: Løsningen må gjennomføres systematisk. Det kan ikke bare være at du og jeg prøver å bære hele byrden mens de store oljeselskapene bare fortsetter som vanlig. Vi må alle bidra så mye vi kan og ta hensyn til miljøet ved å redusere forbruket vårt. Dette vil få umiddelbare konsekvenser på utslippene, og så snart de grunnleggende behovene er på plass, vil livskvaliteten vanligvis bli høyere. Men for å ha en reell sjanse til å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader, må vi konsentrere vår innsats om å forandre systemet: å prioritere utfasing av fossil energi, først og fremst kull.

Hev stemmen og gi tydelig beskjed om at du krever ordentlige klimatiltak. For å forandre strukturen må vi også forandre kulturen. På den måten kommer vi inn i bildet som enkeltindivider: å prøve å utøve mer innflytelse – som venner, som borgere, som kunder. Vi har de nødvendige verktøyene for å starte en gjennomgripende forandring av hvilke energikilder vi bruker – det er mulig både fra et teknisk og økonomisk ståsted. Men «vanens makt» er sterk, og det er den kraften vi må bekjempe når vi prøver å skape forandring.

Som borger kan du henvende deg direkte til beslutningstakerne eller det politiske partiet du tilhører. Alternativt er det mange organisasjoner du kan slutte deg til. Protect Our Winters (som vi i Icebug støtter som en del av vår 1%-miljøløfte) er en av disse.

Hvis du som kunde stiller spørsmål ved noe, så vil dette sende et signal gjennom hele selskapet som i beste fall kan bli tungen på vektskålen neste gang styret skal ta en viktig beslutning.

For oss er over 85% av utslippene forårsaket før produktet forlater fabrikken.

Vi er ikke eksperter på lobbyvirksomhet, men vi har litt erfaring med måten et selskap fungerer på. Fra utsiden kan selskaper se ut som statuer i stein. Men de består av mennesker, som alle har sine egne private meninger. Og de er i konstant forandring, noe som betyr at ulike planer og prioriteter stadig konkurrerer mot hverandre. De menneskene med mest makt, har også mest ansvar. Når det gjelder beslutninger i viktige saker, inkludert miljø, er hierarkiet som følger: eiere, styremedlemmer, administrerende direktør, toppledelsen.

Men selv om du ikke får kontakt med noen av disse direkte, er selskapene ofte svært lydhøre overfor sine kunder. Hvis du som kunde stiller spørsmål ved noe, så vil dette sende et signal gjennom hele selskapet som i beste fall kan bli tungen på vektskålen neste gang styret skal ta en viktig beslutning. Du trenger ikke å være noen form for ekspert for å gjøre dette – spørsmål kan ha stor innflytelse! Generelt kan du spørre hvordan selskapet forholder seg til bærekraft, men hvis du vil diskutere klimatiltak på et mer spesifikt plan, kan du spørre:

• Hva er produktenes CO2-avtrykk?

• Har selskapet forpliktet seg til klimatiltak i samsvar med de vitenskapelig baserte målene i Parisavtalen (reduksjon av utslipp for å holde temperaturøkningen godt under 2 grader, og helst 1,5)?

• Hvilke konkrete tiltak har selskapet gjennomført for å redusere CO2-avtrykket / utslipp av drivhusgasser?

• Hvilke energikilder inngår i forsyningskjeden?

• Hvilke tiltak planlegger selskapet å iverksette for å halvere CO2-utslipp innen 2030?

• På hvilke måter tar selskapet ansvar for utslippene som ikke kan unngås (for eksempel ved klimakompensasjon)?

For å kunne foreta en nøyere vurdering av kvaliteten på svarene, kan vi også dele våre kunnskaper om hvor de fleste CO2-utslippene kommer fra. Først må vi være oppmerksomme på om det rapporteres om CO2-/klimagassutslipp som ikke forklarer ALLE utslipp og behandler dem likt. I stedet bør vi skille mellom de som oppstår direkte i egen produksjon (Område 1 og 2) eller i verdikjeden (Område 3). For et selskap som Icebug, som i størstedelen av virksomheten er basert i Sverige, selv om produksjonen hovedsakelig foregår i Vietnam, skjer over 85 % av utslippene på Område 3, før produktet sendes fra fabrikken. (Dette er en tommelfingerregel som også kan brukes til andre skomerker og klesmerker.)

''En ting som mange kunder spør oss om, er miljøavtrykket når produktene transporteres fra Vietnam. Ettersom vi benytter sjøtransport, utgjør avtrykket herfra en meget liten andel av det totale – mindre enn 5 %. Hvis det ble produsert i Sør-Europa og fraktet med lastebil, ville miljøavtrykket vært større.''

Hvis man derimot brukte fly for å forkorte leveringstiden, enten som en del av forretningsmodellen eller ved forsinkelser (i Vietnam, etter tre måneder med Covid-nedstengning, er det nå mange selskaper som er fristet til å benytte fly for å rekke høst-/vintersesongen), vil dette føre til en radikalt annen situasjon hvor utslippene nærmest ville fordobles.

Vår egen virksomhet har lenge benyttet 100 % fornybar energi. I Sverige, med vår energimiks, er ikke dette en spesielt imponerende prestasjon. De fleste sko- og klesmerker har mye skjult fossilenergi i forsyningskjeden, ikke bare i strømforsyningen, men også kjeler som fyres opp av kull for å generere varme ved fremstilling og farging av tekstiler. Det finnes alternative måter, men dette er de vanligste. Det ville være en stor seier for miljøet hvis vi greide å fase ut disse. Og jo flere kunder som ber om dette, desto raskere vil det skje.

/David Ekelund, Co-founder and CEO, Icebug.

Nyhetsbrev

For mer inspirasjon, følg vårt nyhetsbrev.

Fabriksstråket 35, 433 76 Jonsered, Sverige|+46 (0) 31-81 70 90|webshop@icebug.se